علیرضا

مهارت ها

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک 95
تولید محتوا 90
عکاس 94
پشتیبان آکادمی 80
حسابدار آکادمی حسناوی 99
مشاوره و سرمایه گذاری مالی 95
نویسنده 90
مشاوره بازار سنتی 93
سرمایه گذاری جهت املاک و خودرو خارجی 95
پشتیبان و خدمات به کاربران 99