عسل

مهارت ها

تحلیلگر 99
روانشناسی ترید 90
تدریس استراتژی معملاتی 94
تدریس بازار مالی برای مبتدی ها 92
تدریس بازر مالی(کریپتو) 99
تحلیل تکنیکال و اندیکاتور 95
تریدر بازار مالی 98
اقتصاد کلان و تقویم اقتصادی 90