سید مصطفی حسناوی

مسئول فروش اینترنتی ابزار تریدینگ شاپ در آکادمی حسناوی

شماره کارت جهت واریز مبلغ:

6104338962458374

بانک ملت - به نام مصطفی حسناوی

شماره مستقیم جهت پیگیری سفارش:

09393460629

مهارت ها

فروش بازار اینترنتی 95
تولید محتوا 90
ادمین پیچ و سایت 99
پشتیبان آکادمی 70
دوره های مدرس