سید مرتضی حسناوی

مهارت ها

تولید محتوا 89
تدریس صرافی و تریدینگ ویو 95
تریدر 70
پشتیبان آکادمی 80
حسابدار آکادمی حسناوی 99
متخصص بازی بلاکچین 94