پل های ارتباطی

سید مجتبی حسناوی

مهارت ها

تحلیل تکنیکال 95
فاندامنتال 95
مباحث متاورس 96
حوزه NFT 85
تدریس بازر مالی(کریپتو) 92
مشاوره و سرمایه گذاری مالی
نویسنده 70
زبان تخصصی 70