پل های ارتباطی

سعید براتی

مهارت ها

لیدر تور 99
تولید محتوا 95
طراحی و دکوراسیون داخلی 92
تدریس بازار مالی برای مبتدی ها 80
مدیر برنامه آکادمی حسناوی 90