امیر موفق

مهارت ها

تحلیلگر بازار مالی 90
تولید محتوا 90
طراحی و دکوراسیون داخلی 80
پشتیبان آکادمی 80
عکاس 99
فیلم بردار 95
نویسنده 98
مشاوره بازار سنتی 90
سرمایه گذاری جهت املاک و خودرو خارجی 95
پشتیبان و خدمات به کاربران 99